Wednesday, March 21, 2018

ಬಿಟಿವಿ, ಇದು ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಕಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್. 193 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ. 24X7 ಅಂದ್ರೆ ದಿನದ 24ಗಂಟೆಯೂ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಬಿಟಿವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಟವಾಗಿ  ಸಾರ ಮಾಡುವ ಧ್ಯೇಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿರೋ ಬಿಟಿವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿರೋ ಬಿಟಿವಿ ಯಾವತ್ತೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಜನಪರ.

Btv News is a professional regional news channel in Karnataka which is setup and being entirely run by journalists. Btv News has its reach almost 193 countries.

70-177 350-001 350-001 PMP OG0-093 2V0-621D CCA-500 210-065 352-001 101 102-400 MB2-707 70-178 JN0-102 640-911 ICGB 350-001 70-246 000-089 1z0-808 000-105 C_TFIN52_66 210-060 70-532 9L0-066 210-065 70-417 70-246 1Z0-051 70-480 CISM 9A0-385 9L0-066 300-070 1Z0-803 102-400 200-310 1Y0-201 70-410 400-051 ICBB 70-413 70-533 300-075 100-101 640-911 70-410 300-320 810-403 70-243 EX300 070-461 1V0-601 300-075 200-125  ,