Sunday, January 21, 2018

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ

ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ

50 Tech Parks and Government Agencies Retain Property Tax Dues.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗೆ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರೂ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳು...