ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ!!! ಇದು ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯದವರಿಗಲ್ಲ..!!

ಜೀವನ ಎಂದಮೇಲೆ ಹಲವು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಾಳಿದರೆ ಅದೇ ಜೀವನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಬರಿವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ರೈಲಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಉ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು  ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯದವರು ನೋಡದಿರುವುದೇ ಒಳಿತು. ರೈಲು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಎದ್ದಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕರೆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಳೆ. ರೈಲು ಸಾಗಿದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.