Thursday, March 22, 2018

ಟ್ಯಾಗ್: HDD

ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು. ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು.

ಅಂತೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಧರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಧರ್ಮ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯಿತರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ...