ಪೊಡವಿಗೋಡೆಯನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. ಈ ಕುರಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

Please enter your comment!
Please enter your name here