ತನ್ನನ್ನು ವಿಧವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪತ್ರ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಸಾಯಿಸು ಎಂದು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಗೆ ಮೊರೆ  ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ತುಳಿದು ಹಾಕು ,ಆತನಿಗೆ ಸಾವು ಬರಲಿ ಗಂಡನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಡು ನಿನ್ನೆ ಹುಂಡಿ ತೆರೆದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪತ್ರ.

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು

Please enter your comment!
Please enter your name here